Đề cương ôn tập giữa kì lớp 7 môn Toán 2021 - THCS THPT Nguyễn Tất Thành

Các em cùng tham khảo đề cương ôn tập giữa học kì 1 lớp 7 năm học 2021 - 2022 môn Toán của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.

Đề cương ôn tập giữa kì lớp 7 môn Toán 2021 - THCS THPT Nguyễn Tất Thành

Dạng 7: Toán đố, toán suy luận

13. Ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi chuyển đi 1/5 số thóc ở kho I, 1/6 số thóc ở kho II, 1/11 số thóc ở kho III thì số thóc còn lại của ba kho bằng nhau. Tìm số tấn thóc của mỗi kho lúc đầu.

14. Có 2011 số hưu tỉ sao cho bất kì 3 số nào trong chúng cũng có tổng là một số âm. Chứng minh rằng tổng của 2011 số đó là một số âm

De cuong on tap giua ki lop 7 mon Toan 2021 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

De cuong on tap giua ki lop 7 mon Toan 2021 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

De cuong on tap giua ki lop 7 mon Toan 2021 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

De cuong on tap giua ki lop 7 mon Toan 2021 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

De cuong on tap giua ki lop 7 mon Toan 2021 - THCS THPT Nguyen Tat Thanh

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì lớp 7 môn Toán 2021 - THCS THPT Nguyễn Tất Thành

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!