Đề cương môn Sử ôn tập HK 1 lớp 10 THPT Yên Hòa năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 10 năm học 2022 THPT Yên Hòa gồm đầy đủ 2 phần nội dung lý thuyết và luyện tập. Xem chi tiết dưới đây.

Đề cương môn Sử ôn tập HK 1 lớp 10 THPT Yên Hòa năm học 2022 - 2023

I. NỘI DUNG LÝ THUYẾT ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. 

Chủ đề 1:Lịch sử và sử học 

Bài 1. Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử 

- Khái niệm lịch sử  

- Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử ? Cho ví dụ? 

- Khái niệm sử học? Đối tượng chức năng và nhiệm vụ của sử học. 

Bài 2. Tri thức lịch sử và cuộc sống 

- Vì sao cần học tập và khám phá lịch sử suốt đời? Cách thu thập thông tin sử liệu để học tập và khám phá lịch sử? Cho ví dụ minh họa để kết nối kiến thức lịch sử vào cuộc sống.

Chủ đề 2: Vai trò của sử học

Bài 4. Sử học với một số lĩnh vực và ngành nghề hiện đại

- Nêu vai trò của sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.

- Vai trò của sử học đối với sự phát triển du lịch.

- Tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử văn hóa. Cho ví dụ.

Chủ đề 3: Một số nền văn minh thế giới cổ trung đại

Bài 5: Khái niệm văn minh

- Trình bày khái niệm văn minh.

- Phân biệt khái niệm văn minh với văn hóa

Bài 6: Một số nền văn minh phương Đông

- Trình bày những thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập cổ đại, văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại

- Ý nghĩa của các thành tựu văn minh đó

II. NỘI DUNG LÝ THUYẾT ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I.

Bài 7: Một số nền văn minh phương Tây

- Trình bày những thành tựu tiêu biểu của văn minh Hi Lạp và Rô ma cổ đại về chữ viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo, thể thao.

- Ý nghĩa của các thành tựu văn minh đó

* Văn minh thời kì phục hưng

- Cơ sở hình thành của các nền văn minh phương Tây thời trung đại

- Nêu những thành tựu tiêu biểu của văn minh phương Tây thời Phục hưng về tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học

Chủ đề 4: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới

Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

- Nêu được những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai

- Ý nghĩa và tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế văn hóa, xã hội

Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

- Nêu được những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư

 

De cuong mon Su on tap HK 1 lop 10 THPT Yen Hoa nam hoc 2022 - 2023

>> TẢI XUỐNG BẢN ĐẦY ĐỦ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SỬ HỌC LỲ 1 LỚP 11 TRUÒNG THPT YÊN HÒA TẠI ĐÂY. 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương môn Sử ôn tập HK 1 lớp 10 THPT Yên Hòa năm học 2022 - 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247