Đề cương ôn tập HK1 2020 Trường Lương Thế Vinh môn Toán lớp 6

Dưới đây là chi tiết đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2020 - 2021 của Trường Lương Thế Vinh - Hà Nội môn Toán lớp 6.

Đề cương ôn tập HK1 2020 Trường Lương Thế Vinh môn Toán lớp 6

Bài 20: Số học sinh khối của một trường trong khoảng từ 350 đến 700 học sinh. Nếu xếp mỗi hàng 8 em, 10m, 12 em thì thừa 2 học sinh, còn xếp mỗi hàng có 14 em thì vừa đủ. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó có bao nhiêu em ?

Bài 21: Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20,25 hoặc 30 đều dư 15 người. Nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ. Tính số học sinh của đơn vị đó, biết số người chưa đến 1000.

De cuong on tap HK1 2020 Truong Luong The Vinh mon Toan lop 6

De cuong on tap HK1 2020 Truong Luong The Vinh mon Toan lop 6

De cuong on tap HK1 2020 Truong Luong The Vinh mon Toan lop 6

De cuong on tap HK1 2020 Truong Luong The Vinh mon Toan lop 6

De cuong on tap HK1 2020 Truong Luong The Vinh mon Toan lop 6

De cuong on tap HK1 2020 Truong Luong The Vinh mon Toan lop 6

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập HK1 2020 Trường Lương Thế Vinh môn Toán lớp 6

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!