Đề cương ôn tập HK1 Anh lớp 11 THPT Lương Ngọc Quyến 2020

Tham khảo bên dưới chi tiết đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến năm học 2020 - 2021

Đề cương ôn tập HK1 Anh lớp 11 THPT Lương Ngọc Quyến 2020

2. A date that is an exact number of years after the date of an important event is a(n) ___________.

A. birthday                  B. celebration               C. wedding                D. anniversary

3.  He doesn’t know much about the subject, but he is _______________.

A. joyful                      B. enthusiastic                         C. reserved      D. calm

De cuong on tap HK1 Anh lop 11 THPT Luong Ngoc Quyen 2020

>>> Xem thêm: Đề cương ôn tập HK1 Anh lớp 11 (thí điểm) THPT Lương Ngọc Quyến 2020

Theo TTHN 


Viết bình luận: Đề cương ôn tập HK1 Anh lớp 11 THPT Lương Ngọc Quyến 2020

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247