Đề cương ôn tập HK1 năm 2020 môn Anh lớp 12 THPT Đống Đa

Chi tiết đề cương ôn tập học kì 1 của trường THPT Đống Đa, Hà Nội môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2020 - 2021 được cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề cương ôn tập HK1 năm 2020 môn Anh lớp 12 THPT Đống Đa 

Exercise 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

6. A. anthem             B. appear                   C. attire                    D. attend

7. A. unify                 B. unique                   C. uniqueness            D. unite

8. A. assimilate          B. diagnose                C. festival                 D. scenery

De cuong on tap HK1 nam 2020 mon Anh lop 12 THPT Dong Da

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập HK1 năm 2020 môn Anh lớp 12 THPT Đống Đa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247