Đề cương ôn tập HK1 năm 2020 môn Anh lớp 12 THPT Đức Trọng

Tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 năm 2020 của trường THPT Đức Trọng lớp 12 môn Tiếng Anh được cập nhật bên dưới

Đề cương ôn tập HK1 năm 2020 môn Anh lớp 12 THPT Đức Trọng

Question 8: Quoc Hoc Senior High School, ...... founded in 1896, is a beautiful school in Hue.

A. which was                            B. that was                    C. which                      D. which is

Question 9: Many people have objected to the use of animals in ........... experiments.

A. science                                            B. scientific                  C. scientist                    D. scientifically

De cuong on tap HK1 nam 2020 mon Anh lop 12 THPT Duc Trong

Theo TTHN 

Question 1: A. confide                        B. finish                       C. attract                      D. install

Question 2: A. existence                        B. vacancy                   C. maximum                D. applicant.

Question 3: A. contractual                     B. application               C. category                   D. accompany

Question 4: A. attracted                         B. clapped                    C. sacrificed                 D. passed

 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập HK1 năm 2020 môn Anh lớp 12 THPT Đức Trọng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247