Đề cương ôn tập HK1 THPT Phan Đình Phùng môn Toán 12 năm 2020

Các em tham khảo bên dưới đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Đề cương ôn tập HK1 THPT Phan Đình Phùng Toán lớp 12 năm 2020 

Câu 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

B. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

C. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

D. Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020De cuong on tap HK1 THPT Phan Dinh Phung mon Toan 12 nam 2020

>>> Xem thêm: Đề cương HK1 toán lớp 12 THCS&THPT Nguyễn Tất Thành 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập HK1 THPT Phan Đình Phùng môn Toán 12 năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!