Đề cương ôn tập học 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Xuân Đỉnh

Nội dung đề cương ôn tập học kì 1 lớp 10 năm học 2022 - 2023 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh được cập nhật đầy đủ dưới đây.

Đề cương ôn tập học 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Xuân Đỉnh

Câu 7. Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng

sau

Tính số trung bình cộng của bảng trên (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

A. 6,4.

B. 6,8.

C. 6,7.

D. 7,0. 

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Xuân Đỉnh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247