Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2022 - THPT Xuân Đỉnh

Dưới đây là đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật Lý lớp 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Xuân Đỉnh gồm trắc nghiệm và tự luận các em cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2022 - THPT Xuân Đỉnh

Câu 1: Chọn câu sai
A. độ lớn điện tích của êlectron có thể có giá trị tùy ý.
B. khối lượng của êlectron có giá trị bằng 9,1.10-31 kg.
C. các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
D. điện tích của êlectron có giá trị tuyệt đối là bằng 1,6.10-19 C.

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Ly nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Ly nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Ly nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Ly nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Ly nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Ly nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Ly nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Ly nam 2022 - THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2022 - THPT Xuân Đỉnh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247