Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2022 - THPT Xuân Đỉnh

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Xuân Đỉnh gồm trắc nghiệm và tự luận các em cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2022 - THPT Xuân Đỉnh

Câu 1: Có bao nhiêu cách sắp xếp: ông, bà, bố, mẹ, con trai và con gái xung quanh một

bánh hình tròn?

A. 5!

B. 6!

C. 7!

Câu 2: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

A. 125

B. 60

C. 48

D. 100

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2022 - THPT Xuân Đỉnh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247