Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - THPT Kim Liên

Tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2018 - 2019 lớp 12 môn Toán trường THPT Kim Liên, TP Hà Nội.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - THPT Kim Liên

Câu 43. Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2015 là 91,7 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2050 ở mức không đổi là 1,1%. Hỏi đến năm nào dân số Việt Nam sẽ đạt mức 120,5 triệu người?

A.2042         B. 2041             C. 2039        D. 2040

De cuong on tap hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2018 - THPT Kim Lien

De cuong on tap hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2018 - THPT Kim Lien

De cuong on tap hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2018 - THPT Kim Lien

De cuong on tap hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2018 - THPT Kim Lien

De cuong on tap hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2018 - THPT Kim Lien

De cuong on tap hoc ki 1 lop 12 mon Toan 2018 - THPT Kim Lien

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - THPT Kim Liên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!