Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Toán 2021 - Hệ thống Archimedes School

Đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2021 - 2022 của Hệ thống Archimedes School có đề tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Toán 2021 - Hệ thống Archimedes School

Bài 16. Bác Hùng có một mảnh đất dạng hình chữ nhật có kích thước 40 mx60 m. Bác dự định làm một con đường ngang qua (phần tô đậm) có kích thước như hình vẽ bên. Tính diện tích con đường và diện tích phần còn lại của mảnh đất.

De cuong on tap hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2021 - He thong Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2021 - He thong Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2021 - He thong Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2021 - He thong Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2021 - He thong Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2021 - He thong Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2021 - He thong Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2021 - He thong Archimedes School

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Toán 2021 - Hệ thống Archimedes School

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!