Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Yên Hòa 2020

Các em học sinh cùng luyện đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán của trường THCS Yên Hòa năm học 2020 - 2021 gồm 04 trang được cập nhật chi tiết trong bài.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Yên Hòa năm 2020

Tìm các giá trị của m và n trong các trường hợp sau:

a) Đường thẳng (d) đi qua 2 điểm -1;2) và B(3;4).

b) Đường thẳng (d) cắt trục tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành bằng 5.

c) Đường thẳng (d) đường thẳng 2y+x-3=0 tại một điểm trên trục tung và đi qua điểm (1;0).

De cuong on tap hoc ki 1 lop 9 mon Toan THCS Yen Hoa 2020

De cuong on tap hoc ki 1 lop 9 mon Toan THCS Yen Hoa 2020

De cuong on tap hoc ki 1 lop 9 mon Toan THCS Yen Hoa 2020

De cuong on tap hoc ki 1 lop 9 mon Toan THCS Yen Hoa 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Yên Hòa 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!