Đề cương ôn tập học kì 1 môn Anh 10 THPT Xuân Đỉnh 2021

Tuyensinh247 đăng tải đề cương ôn tập cuối học kì 1 môn Tiếng Anh khối 10 THPT Xuân Đỉnh năm 2021 gồm 11 trang.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Anh 10 THPT Xuân Đỉnh 2021

2. From this text, a reader can find out

A. Why visitors are not welcome at John and Elizabeth's house.

B. Why Elizabeth exercises every day.

C. Why Elizabeth asked her father to buy the tower.

D. Why John and Elizabeth left the flat.

De cuong on tap hoc ki 1 mon Anh 10 THPT Xuan Dinh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Anh 10 THPT Xuân Đỉnh 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247