Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa lớp 9 - THCS Yên Hòa 2020

Nội dung ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Yên Hòa năm 2020 gồm 03 trang được Tuyensinh247 cập nhật dưới đây, các em cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa lớp 9 - THCS Yên Hòa 2020

Câu 4: Cách sắp xếp nào sau đây theo ứ tự oxit, axit, bazơ, muối?

A. KNO3, NaOH, HCl, CuO.          B. KNO3, HCl, Cuo, NaOH.

C. NaOH, HCI, Cuo, NaCl.           D. CuO, HCI, NaOH, KNO3.

Câu 5: Trong tự nhiên, muối ăn có nhiều trong loại nước nào sau đây?

A. Nước mưa.         B. Nước giếng.         C. Nước sông.           D. Nước biển.

De cuong on tap hoc ki 1 mon Hoa lop 9 - THCS Yen Hoa 2020

De cuong on tap hoc ki 1 mon Hoa lop 9 - THCS Yen Hoa 2020

De cuong on tap hoc ki 1 mon Hoa lop 9 - THCS Yen Hoa 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa lớp 9 - THCS Yên Hòa 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!