Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 8 năm 2021 - Archimedes School

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 8 năm 2021 - 2022 của Hệ thống Archimedes School có 06 đề thi tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 8 năm 2021 - Archimedes School

Bài 3. Cho tam giác ABC có các trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G. Gọi H và K lần 1 của GB và GC.

a) Chứng minh tứ giác DEHK là hình bình hành

b) Tam giác ABC cần thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác DEHK là hình chữ nhật

c) Nếu BDICE thì tứ giác DEHK là hình gì ? Vì sao ?

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

De cuong on tap hoc ki 1 Toan 8 nam 2021 - Archimedes School

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 8 năm 2021 - Archimedes School

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!