Đề cương ôn tập học kì 2 2022 lớp 10 môn Toán THPT Phan Đình Phùng

Tài liệu ôn tập học kì 2 2021-2022 lớp 10 môn Toán THPT Phan Đình Phùng gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận như sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 2022 lớp 10 môn Toán THPT Phan Đình Phùng

Câu 12. Cho tam giác ABC có A(1;1), B(-2;3) và C(4;2).

a) Lập phương trình các đường thẳng lần lượt chứa các cạnh AB, AC, BC;

b) Lập phương trình đường cao AH; c) Lập phương trình trung tuyến AM ;

d) Lập phương trình đường phân giác trong của góc A;

e) Tìm tọa độ hình chiếu của đỉnh A trên đường thẳng BC;

f) Tìm tọa độ M +0x sao cho MA =5.

g) Tìm tọa độ Nex sao cho d(N; AB) =5.

h) Tìm tọa độ N4 AC sao cho d(N; AB) =5.

De cuong on tap hoc ki 2 2022 lop 10 mon Toan THPT Phan Dinh Phung

De cuong on tap hoc ki 2 2022 lop 10 mon Toan THPT Phan Dinh Phung

De cuong on tap hoc ki 2 2022 lop 10 mon Toan THPT Phan Dinh Phung

De cuong on tap hoc ki 2 2022 lop 10 mon Toan THPT Phan Dinh Phung

De cuong on tap hoc ki 2 2022 lop 10 mon Toan THPT Phan Dinh Phung

De cuong on tap hoc ki 2 2022 lop 10 mon Toan THPT Phan Dinh Phung

De cuong on tap hoc ki 2 2022 lop 10 mon Toan THPT Phan Dinh Phung

De cuong on tap hoc ki 2 2022 lop 10 mon Toan THPT Phan Dinh Phung

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 2 2022 lớp 10 môn Toán THPT Phan Đình Phùng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!