Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn Toán - THPT Cầu Giấy 2021

Đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 môn Toán của trường THPT Cầu Giấy năm học 2020 - 2021 gồm 12 trang có nội dung như sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn Toán - THPT Cầu Giấy 2021

- Xét dấu nhị thức, tam thức bậc hai.

- Giải bất phương trình quy về bậc nhất; bậc hai; phương trình/BPT có căn, trị tuyệt đối.

- Tìm điều kiện của tham số để phương trình, bất phương trình có nghiệm, vô nghiệm, có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.

- Hệ bất phương trình 1 ẩn.

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

De cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Cau Giay 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn Toán - THPT Cầu Giấy 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247