Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Anh 2022

Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm phát đề cương ôn tập học kì II môn Anh cho học sinh lớp 11 2021-2022 chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Anh 2022

Question 29: Which title best summarises the main idea of the passage?

A. Chances for owners of cow ranches

B. Threats to Amazon rainforest

C. Global warming effects

D. Habitat destruction

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem mon Anh 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem mon Anh 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem mon Anh 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem mon Anh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Anh 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!