Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa lớp 10 2022 THPT Lê Lợi

Tài liệu ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 10 2021-2022 trường THPT Lê Lợi, các em học sinh cùng theo dõi nhé

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa lớp 10 2022 THPT Lê Lợi

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen?

A. Ở điều kiện thường là chất khí.

B. Tác dụng mạnh với nước.

C. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

D. Có tính oxi hoá mạnh.

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

De cuong on tap hoc ki 2 mon Hoa lop 10 2022 THPT Le Loi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa lớp 10 2022 THPT Lê Lợi

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!