Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm năm 2022

Các em cùng theo dõi nội dung ôn tập kiểm tra đánh giá cuối học kì 2 2021-2022 cho học sinh khối lớp 11 môn Toán của trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm năm 2022

Bài 17. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a.

a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD

b. Tính góc giữa các cạnh bên và mặt đáy; tính góc giữa các mặt bên và mặt đáy.

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

De cuong on tap hoc ki 2 mon Toan lop 11 THPT Tran Phu - Hoan Kiem nam 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm năm 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!