Đề cương ôn tập học kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 6 THCS Gia Thụy

Tham khảo dưới đây đề cương ôn tập học kì 2 năm học 2020 - 2021 môn Toán lớp 6 của trường THCS Gia Thụy

Đề cương ôn tập học kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 6 THCS Gia Thụy

A. LÝ THUYẾT - Số học:

1. Định nghĩa 2 phân số bằng nhau?

2. Phát biểu và viết dạng tổng quát tính chất cơ bản của phân số?

3. Phát biểu quy tắc quy đồng nhiều phân số với mẫu số dương?

De cuong on tap hoc ki 2 nam 2021 mon Toan lop 6 THCS Gia Thuy

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 6 THCS Gia Thụy

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!