Đề cương ôn tập học kì 2 THPT Lê Lợi môn Hóa năm 2022 lớp 11

Đề cương ôn tập cuối học kì 2 THPT Lê Lợi môn Hóa năm học 2021-2022 lớp 11 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận

Đề cương ôn tập học kì 2 THPT Lê Lợi môn Hóa năm 2022 lớp 11

Câu 3: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai?

A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2.

B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.

C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.

D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Le Loi mon Hoa nam 2022 lop 11

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Le Loi mon Hoa nam 2022 lop 11

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Le Loi mon Hoa nam 2022 lop 11

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Le Loi mon Hoa nam 2022 lop 11

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Le Loi mon Hoa nam 2022 lop 11

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Le Loi mon Hoa nam 2022 lop 11

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Le Loi mon Hoa nam 2022 lop 11

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Le Loi mon Hoa nam 2022 lop 11

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 2 THPT Lê Lợi môn Hóa năm 2022 lớp 11

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!