Đề cương ôn tập học kì 2 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Lí lớp 11 2022

Tài liệu ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Vật Lí lớp 11 2021-2022, học sinh ôn tập kĩ chương 4,5,6,7 để thi cho tốt

Đề cương ôn tập học kì 2 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Lí lớp 11 2022

Câu 1. Một dòng điện tròn tâm O, đặt trong không khí cócường độ I=10 A. Tính cảm ứng từ của từ trường do dòng điện này gây ra tại tâm O.

Câu 2. Một ống dây dẫn hình trụ (được làm từ một dây dẫn quấn đều quanh một lỗi hình trụ) có chiều dài 20 cm và gồm 2000 vòng dây. Biết cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ I=5 A. Tính cảm ứng từ ở trong lòng của ống dây khi ống dây được đặt trong môi trường không khí.

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Tran Phu - Hoan Kiem mon Li lop 11 2022

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Tran Phu - Hoan Kiem mon Li lop 11 2022

De cuong on tap hoc ki 2 THPT Tran Phu - Hoan Kiem mon Li lop 11 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 2 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm môn Lí lớp 11 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!