Đề cương ôn tập học kì 2 Toán lớp 6 THCS Thịnh Liệt năm 2021

Các em tham khảo bên dưới đề cương ôn tập học kì 2 Toán lớp 6 của trường THCS Thịnh Liệt năm 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán lớp 6 THCS Thịnh Liệt năm 2021 

Bài 4: Một trường THCS có 675 học sinh gồm 4 khối 6;7;8 và 9. Số học sinh khối 9 bằng 2/9 số học sinh toàn trường, số học sinh khối 7 bằng 20% số học sinh toàn trường. Khối 6 bằng 5/6 số học sinh khối 7.

a/ Tính số học sinh từng khối.

b/Tính tỉ lệ phần trăm của học sinh khối 7 và khối 9.

De cuong on tap hoc ki 2 Toan lop 6 THCS Thinh Liet nam 2021De cuong on tap hoc ki 2 Toan lop 6 THCS Thinh Liet nam 2021De cuong on tap hoc ki 2 Toan lop 6 THCS Thinh Liet nam 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 2 Toán lớp 6 THCS Thịnh Liệt năm 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247