Đề cương ôn tập học kì I khối 10 2022 môn tiếng Anh - THPT Yên Hòa

Đề cương ôn tập học kì I khối 10 môn tiếng Anh năm học 2022 - 2023 trường THPT Yên Hòa, Hà Nội sẽ ôn tập cho các em tất cả các kiến thức từ từ vựng đến ngữ pháp trong 4 unit đầu với đầy đủ các dạng bài tập. Mời các em xem chi tiết dưới đây :

 Đề cương ôn tập học kì I môn tiếng Anh khối 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Yên Hòa, Hà Nội 

I. VOCABULARY

- Unit 1: Family Chores

- Unit 2: Science and Inventions

- Unit 3: The Arts

- Unit 4: Home Sweet Home

II. GRAMMAR AND STRUCTURES

- Present simple vs. Present continuous

- Past simple vs. Past continuous

- Used to + V

- So and such

- Linkers and time expressions: When, while, after, during, until, by, as soon as

- Future forms: Will vs. be going to & Present continuous

- Present perfect and Past simple

- Comparatives and Superlatives

- Too and (not) enough

- Adverbs of degree: a bit, quite, really ...

De cuong on tap hoc ki I khoi 10 2022 mon tieng Anh - THPT Yen Hoa

De cuong on tap hoc ki I khoi 10 2022 mon tieng Anh - THPT Yen Hoa

De cuong on tap hoc ki I khoi 10 2022 mon tieng Anh - THPT Yen Hoa

De cuong on tap hoc ki I khoi 10 2022 mon tieng Anh - THPT Yen Hoa

De cuong on tap hoc ki I khoi 10 2022 mon tieng Anh - THPT Yen Hoa

 >>>TẢI TOÀN BỘ FILE ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH TẠI ĐÂY. 

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì I khối 10 2022 môn tiếng Anh - THPT Yên Hòa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247