Đề cương ôn tập kì I môn GDCD lớp 12 2022 THPT Yên Hòa

Đề cương ôn tập học kì I lớp 12 môn GDCD trường THPT Yên Hòa, Hà Nội năm học 2022-2023 sẽ giúp các em ôn tập lại toàn bộ lý thuyết và bài tập trắc nghiệm kèm theo. Mời các em xem chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập kì I môn GDCD lớp 12 2022 THPT Yên Hòa

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, KIẾN THỨC CƠ BẢN:

CHỦ ĐỀ 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG NỘI DUNG 

I. Khái niệm pháp luật

1. Pháp luật là gì?

- Khái niệm pháp luật?

- Nội dung khái niệm pháp luật?

2. Đặc trưng của pháp luật

- Thế nào là tính quy phạm phổ biến của pháp luật?

- Tại sao nói, pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung?

- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật?

- Phân biệt sự khác nhau giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức?

3. Bản chất của pháp luật

- Vì sao nói, pháp luật mang bản chất giai cấp ?

- Phân biệt bản chất giai cấp của pháp luật nói chung với pháp luật XHCN (nước ta)

- Thế nào là bản chất xã hội của pháp luật?

4. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức

- Nguồn gốc

- Nội dung

- Hình thức thể hiện

- Phương thức tác động

De cuong on tap ki I mon GDCD lop 12 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap ki I mon GDCD lop 12 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap ki I mon GDCD lop 12 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap ki I mon GDCD lop 12 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap ki I mon GDCD lop 12 2022 THPT Yen Hoa

 >>>TẢI TOÀN BỘ FILE ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD HỌC KÌ I LỚP 12 TẠI ĐÂY. 

THEO TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì I môn GDCD lớp 12 2022 THPT Yên Hòa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247