Đề cương ôn tập kì I môn Anh lớp 11 THPT Yên Hòa 2022

Đề cương ôn tập môn tiếng Anh khối 11 học kì I năm học 2022-2023 của trường THPT Yên Hòa, Hà Nội bao gồm đề thi minh họa học kì I và bài tập rèn luyện thêm. Mời các em xem chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập kì I môn Anh lớp 11 THPT Yên Hòa 2022

 

I. VOCABULARY

Unit 1: The generation gap

Unit 2: Relationships

Unit 3: Being independent

Unit 4: Caring for those in need

II. GRAMMAR AND STRUCTURES

1. Modal verbs: should, ought to, must, have to

2. Linking verbs

3. Cleft sentences

4. To-infinitives after certain adjectives and nouns

5. The past simple and the present perfect

De cuong on tap ki I mon Anh lop 11 THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap ki I mon Anh lop 11 THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap ki I mon Anh lop 11 THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap ki I mon Anh lop 11 THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap ki I mon Anh lop 11 THPT Yen Hoa 2022>> TẢI TOÀN BỘ FILE ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TRƯỜNG YÊN HÒA LỚP 11 MÔN TIẾNG ANH TẠI ĐÂY 

THEO TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì I môn Anh lớp 11 THPT Yên Hòa 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247