Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Sử 2022 - THPT Yên Hòa

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn lịch sử khối 11 trường THPT Yên Hòa đầy đủ và chi tiết nhất. Các em xem chi tiết dưới đây.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Sử 2022 - THPT Yên Hòa

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Su 2022 - THPT Yen Hoa

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Su 2022 - THPT Yen Hoa

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Su 2022 - THPT Yen Hoa

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Su 2022 - THPT Yen Hoa

Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu khiến các nước phương Tây quyết định dùng vũ lực để nhanh chóng hoàn thành công cuộc xâm lược Đông Nam Á là

A. sự khủng hoảng của chế độ phong kiến của các nước Đông Nam Á.

B. nhu cầu về nguồn nguyên liệu, thị trường, nhân công khi tiến lên chủ nghĩa đế quốc.

C. nguồn nguyên liệu dồi dào, nhân công rẻ, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

D. sự suy yếu của các nước Đông Nam Á.

Câu 4: Đến đầu thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh có gì khác so với châu Phi?

A. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh. B. Nhiều nước giành được độc lập.

C. Trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ. D. Chưa giành được thắng lợi.

Câu 5: Khẩu hiệu “Ấn Độ của người Ấn Độ” xuất hiện trong cuộc đấu tranh nào ở Ấn Độ?

A. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay. B. Phong trào đấu tranh ôn hòa.

C. Phong trào đấu tranh chống đạo luật chia cắt Ben –gan. D. Phong trào đấu tranh đòi thả Ti-lắc.

Câu 6: Nội dung chủ yếu của Hòa ước Bret Litốp (3/3/1918) giữa Nga và Đức là

A. hai bên bắt tay nhau cùng chống lại phe Hiệp ước. B. nước Nga rút khỏi chiến tranh đế quốc.

C. hai nước hòa giải để tập trung vào kiến thiến đất nước D. đồng ý cho Mĩ đưa quân vào châu Âu.

Câu 7: Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Chính phủ mới được thành lập ở Đức.

B. Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức.

C. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện.

D. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập.

Câu 8: Sức mạnh của các công ti độc quyền ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX được thể hiện như thế nào?

A. Có nguồn vốn lớn để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

B. Chiếm ưu thế cạnh tranh với công ti độc quyền của các nước khác.

C. Có khả năng chi phối, lũng đoạn nền kinh tế, chính trị đất nước.

D. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài để kiếm lời.

Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân châu Phi cuối thế kỉ XIX là

A. các nước châu Phi chưa có kinh nghiệm đấu tranh. 

B. các nước phương Tây liên kết nhau đàn áp.

C. trình độ tổ chức thấp và chênh lệch về lực lượng. 

D. phong trào diễn ra lẻ tẻ.

Câu 10: Mục đích chính của cuộc vận động Duy tân (1898) ở Trung Quốc là

A. khẳng định vai trò của quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiến bộ.

B. đưa Trung Quốc phát triển thành một cường quốc ở Châu Á.

C. thực hiện những cải cách tiến bộ để cải thiện đời sống nhân dân.

D. đưa Trung Quốc phát triển, thoát khỏi tình trạng bị các nước đế quốc xâu xé.

Câu 11: Sắp xếp các sự kiện lịch sử sau theo thứ tự thời gian:

1. Chiến dịch Véc-đoong; 2. Cách mạng tháng Mười Nga thành công; 3. Thái tử Áo – Hung bị ám sát; 4.Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ; 5. Quân Mĩ đổ bộ vào châu Âu. 

A. 3-1-4-2-5. 

B. 3-4-1-2-5. 

C. 3-4-2-1-5. 

D. 3-4-1-5-2.

Câu 12: Đến cuối thế kỉ XIX, khu vực Đông Nam Á chủ yếu là thuộc địa của các quốc gia nào dưới đây? 

A. Mĩ và Pháp. 

B. Anh và Đức. 

C. Anh và Pháp. 

D. Anh và Mĩ.

Câu 13: Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc (1898) phát triển chủ yếu trong lực lượng nào?

A. Đông đảo nhân dân. B. Tầng lớp công nhân vừa mới ra đời.

C. Giai cấp địa chủ phong kiến. D. Tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến.

Câu 14: Sự kiện nào chứng tỏ trên thực tế cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc chấm dứt?

A. Tôn Trung Sơn từ chức tổng thống, trao quyền cho Viên Thế Khải.

B. Triều đình Mãn Thanh câu kết với các nước đế quốc đàn áp cách mạng.

C. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.

D. Khởi nghĩa ở Vũ Xương thất bại.

Câu 15: Sự khác biệt của cao trào 1905 - 1908 ở Ấn Độ so với các phong trào đấu tranh giai đoạn trước là

A. do bộ phận tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, vì độc lập và dân chủ.

B. do tầng lớp tư sản lãnh đạo, mạng đậm tính giai cấp, vì quyền lợi chính trị, kinh tế.

C. tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

D. có sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại, sự tham gia của công nhân, nông dân.

Câu 16: Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Mĩ Latinh với châu Á và châu Phi trong thế kỉ XIX là

A. kết quả. B. kẻ thù. C. phương pháp đấu tranh. D. mục tiêu.

Câu 17: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918 ), mang tính chất

A. chính nghĩa về các nước thuộc địa. 

B. phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.

C. chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa. 

D. phi nghĩa thuộc về phe Liên minh.

Câu 18: Điều gì đã tạo cơ hội cho các nước phương Tây tranh nhau xâm lược Ấn Độ?

A. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến làm cho Ấn Độ suy yếu.

B. kinh tế suy yếu, các phong trào đấu tranh của nông dân bùng nổ khắp nơi.

C. Mâu thuẫn xã hội ở Ấn Độ hết sức gay gắt.

D. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến liên tục diễn ra.

Câu 19: Những nước phương Tây nào đã thống trị các nước Mĩ Latinh trong các thế kỉ XVI – XVIII?

A. Pháp, Bồ Đào Nha. B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. C. Anh, Pháp. D. Anh, Mĩ.

Câu 20: Điều kiện khách quan thuận lợi để các nước thực dân có thể nhanh chóng hoàn thành xâm chiếm Đông Nam Á là

A. ưu thế về vũ khí hiện đại. 

B. sự khủng hoảng trầm trọng ở các nước Đông Nam Á.

C. sự giàu có về nguồn tài nguyên. 

D. sự non yếu của các phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á.

Câu 21: Quốc gia nào ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đã bị sáp nhập vào lãnh thổ Ấn Độ thuộc Anh?

A. Ma-lai-xi-a. B. Xin-ga-po. C. Miến Điện. D. Bru-nây.

Câu 22: Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến sự thất bại của các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

A. Chưa có sự đoàn kết, trình độ tổ chức kém.

B. Lực lượng quân Pháp mạnh, đủ sức đàn áp phong trào.

C. Mang tính tự phát, giai cấp thống trị thỏa hiệp với Pháp.

D. Thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh.

Câu 23: Tính chất xã hội Trung Quốc đã có sự biến đổi như thế nào sau khi triều đình Mãn Thanh kí với các nước đế quốc Điều ước Tân Sửu (1901)?

A. Quân chủ lập hiến. 

B. Phong kiến độc lập. 

C. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 

D. Thuộc địa nửa phong kiến.

Câu 24: Điểm khác biệt của xã hội phong kiến Nhật Bản so với xã hội phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là

A. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.

B. sự tồn tại nhiều thương điểm buôn bán của các nước phương Tây.

C. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong nông nghiệp.

D. kinh tế hàng hóa phát triển, công trường thủ công xuất hiện.

Câu 25: Trong Hiến pháp mới năm 1889 của Nhật, thể chế chính trị mới là chế độ

A. Quân chủ chuyên chế. B. Cộng hòa. C. Liên bang. D. Quân chủ lập hiến.

Câu 26: Đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản đến giữa thế kỉ XIX là

A. đời sống nhân dân cực khổ, phong trào chống Mạc phủ sôi nổi.

B. mâu thuẫn giữa Thiên hoàng với chế độ mạc phủ sâu sắc.

C. mâu thuẫn giữa tầng lớp Sa-mu-rai và Đai-my-ô sâu sắc.

D. chế độ đẳng cấp vẫn được duy trì.

Câu 27: Đâu là nhân tố khiến cho quan hệ quốc tế ở Châu Âu cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ngày càng căng thẳng?

A. Thái độ hung hăng của Đức. B. Thái độ trung lập của Mĩ.

C. Sự hình thành phe Liên minh và Hiệp ước. D. Sự hình thành phe Liên minh.

Câu 28: Chính sách nổi bật về giáo dục trong cuộc Duy tân của Thiên hoàng Minh trị là

A. tăng lương cho giáo viên. B. Latinh hóa chữ Nhật,

C. thực hiện giáo dục bắt buộc. D. không cho phụ nữ đi học.

Câu 29: Mĩ đưa ra học thuyết Mơn-rô (Mĩ) đối với Mĩ Latinh nhằm mục đích gì?

A. Ngăn chặn các nước châu Âu tái thiết lập thuộc địa ở châu Mĩ để Mĩ độc chiếm.

B. Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh.

C. Đoàn kết các nước châu Mĩ cùng phát triển.

D. Lấy danh nghĩa đoàn kết các nước châu Mĩ nhằm biến Mĩ Latinh thành “sân sau”

Câu 30: Chính sách mà Mĩ đã thực hiện ở khu vực Mĩ Latinh từ đầu thế kỉ XX chính là biểu hiện của

A. chủ nghĩa thực dân mới. B. chủ nghĩa thực dân cũ

C. sự đồng hóa dân tộc. D. sự nô dịch văn hóa.

Câu 31: Sau cuộc cải cách Minh Trị, tầng lớp Samurai chủ trương xây dựng nước Nhật bằng

A. truyền thống văn hóa lâu đời. B. sức mạnh quân sự.

C. sức mạnh kinh tế. D. sức mạnh áp chế về chính trị.

Câu 32: Đến năm 1917, yếu tố nào tác động để Mĩ quyết định đứng về phe Hiệp ước trong Chiến tranh

thế giới thứ nhất?

A. Có đủ khả năng chi phối phe Hiệp ước.

B. Các nước Đức – Áo – Hung đã suy yếu.

C. Phong trào cách mạng ở các nước dâng cao.

D. Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mĩ phát triển mạnh.

Câu 33: Để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình tại Ấn Độ,thực dân Anh đã thực hiện thủ đoạn

A. mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

B. loại bỏ các thế lực chống đối.

C. khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đảng cấp trong xã hội. 

D. dung dưỡng giai cấp tư sản Ấn Độ.

Câu 34: Đức sử dụng chiến lược nào trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Đánh nhanh thắng nhanh/đánh chớp nhoáng. B. Đánh cầm cự, vừa đánh vừa đàm phán.

C. Tiến công thẳng vào các đối thủ thuộc phe Hiệp ước. D. Đánh lâu dài để gìn giữ lực lượng.

Câu 35: Cuộc khởi nghĩa nào được coi là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam pu chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược nửa cuối thế kỉ XIX?

A. Khởi nghĩa A cha xoa. B. Khởi nghĩa Si vô tha.

C. Khởi nghĩa Ong kẹo D. Khởi nghĩa Pu-côm-bô.

Câu 36: Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản cuối thế kỉ XIX là

A. thân thiện và hòa bình. B. đối đầu và chiến tranh.

C. hữu nghị và hợp tác. D. xâm lược và bành trướng.

Câu 37: Ý nào sau đây không phải là chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương khi Pháp tham gia cuộc chiến tranhthế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

A. Củng cố hệ thống quan lại, tay sai ở Đông Dương.

B. Thiết lập nền cai trị cứng rắn.

C. Tăng cường bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu.

D. Trao lại quyền thống trị cho chính phủ Nam triều.

Câu 38: Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)?

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

B. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á

C. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc

D. Xóa bỏ hoàn toàn tàn dư phong kiến, thành lập Trung Hoa dân quốc.

Câu 39: Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là

A. thực hiện chế độ cai trị gián tiếp thông qua bộ máy chính quyền tay sai.

B. đều chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp ở thuộc địa.

C. đều thực hiện chế độ cai trị trực trị, cai trị trực tiếp, chia để trị.

D. đều thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc phục vụ công cuộc khai thác.

Câu 40: Sự kiện nào đã châm ngòi cho cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ?

A. Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương (10/10/1911).

B. Vua Thanh thoái vị, Tôn trung Sơn từ chức đại tổng thống (2/1912).

C. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh (29/12/1911).

D. Sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” của triều đình Mãn Thanh (9/5/1911).

3. Dạng tự luận

Câu 1: Nêu những nội dung của cải cách Minh trị 1868. Từ đó rút ra tính chất và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị ? 

Câu 2: - Ý nghĩa những cải cách của Ra-maV đối với sự phát triển của Xiêm. So sánh cải cách của Ra-maV với công cuộc Duy tân Minh Trị. 

Câu 3: Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc: Hoàn cảnh bùng nổ, những biến chính, kết quả và ý nghĩa lịch sử. Vai trò của Tôn Trung Sơn với cách mạng Trung Quốc?

---hết---

>> TẢI TOÀN BỘ FILE ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ 1 LỚP 11 TRƯỜNG THPT YÊN HÒA TẠI ĐÂY.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Sử 2022 - THPT Yên Hòa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247