Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2021 THPT Yên Hòa

Nội dung chi tiết đề cương ôn tập kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2021 của trường THPT Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2021 THPT Yên Hòa

1. Kiến thức

- Trình bày được định nghĩa mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương, khái niệm mệnh để chứa biến và nêu được ý nghĩa kí hiệu V và 3.

- Trình bày được khái niệm tập hợp, tập con, hai tập hợp bằng nhau, các tập con của tập R. Trình bày được khái niệm số gần đúng, sai số, số quy tròn.

>>> XEM VÀ TẢI FULL ĐỀ CƯƠNG TẠI ĐÂY

De cuong on tap ki 1 lop 10 mon Toan nam 2021 THPT Yen Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2021 THPT Yên Hòa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!