Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Thuận Thành số 1

Tham khảo đề cương ôn tập cuối học kì 1 năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 10 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Thuận Thành số 1

2/ Định nghĩa tọa độ của điểm và véctơ. Biểu thức tọa độ của các phép toán véctơ, tọa độ trọng tâm tam giác, tọa độ trung điểm, điều kiện để 2 vectơ bằng nhau, điều kiện để 2 vectơ cùng phương.

3/ Tính giá trị lượng giác của một góc. Tính tích vô hướng của hai vectơ bằng ĐN, tính chất , biểu thức toạ độ của tích vô hướng .

4/ Bài toán hệ thức lượng trong tam giác, giải tam giác.

De cuong on tap ki 1 lop 10 mon Toan 2019 - THPT Thuan Thanh so 1

>> TẢI ĐỀ CƯƠNG TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Thuận Thành số 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!