Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Đa Phúc năm 2019

Mời các bạn cùng tham khảo đề cương ôn tập cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Đa Phúc - Hà Nội năm học 2019-2020.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Đa Phúc năm 2019

Bài 5. Cho tập hợp X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Từ các phần tử của tập X có thể lập bao nhiêu số tự nhiên trong mỗi trường hợp sau:

a)  Có 4 chữ số

b) Có 4 chữ số khác nhau.

c)  Là số chẵn và có 4 chữ số khác nhau.

d)  Có 4 chữ số đôi một khác nhau và luôn có mặt chữ số 1.

e)  Có 5 chữ số đôi một khác nhau và không bắt đầu bằng 123.

f)  Có 5 chữ số và chữ số đứng sau luôn lớn hơn chữ số đứng trước.

g)  Có 5 chữ số đôi một khác nhau và trong đó có 3 chữ số đầu chẵn, 2 chữ số  cuối lẻ.

h)  Số có 4 chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 8600?

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Da Phuc nam 2019

>>> Tải đề cương TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Đa Phúc năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!