Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12 môn Anh 2022 - THPT Xuân Đỉnh

Đề cương học kì 1 môn Anh lớp 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội được cập nhật dưới đây.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12 môn Anh 2022 - THPT Xuân Đỉnh

1. For an actor, winning an Oscar is one of the greatest …………………………… (achieve) you hope for.

2. She thanked the staff for their ………………………… (dedicate) and enthusiasm.

3. She’s a …………………………… (distinguish) novelist and philosopher.

4. Mrs Brown is admired for her …………………………… (generous).

5. His …………………………… (persevere) helped him win partial scholarships to attend Cambridge University.

6. The company has a worldwide …………………………… (repute) for quality

De cuong on tap ki 1 lop 12 mon Anh 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap ki 1 lop 12 mon Anh 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap ki 1 lop 12 mon Anh 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap ki 1 lop 12 mon Anh 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap ki 1 lop 12 mon Anh 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap ki 1 lop 12 mon Anh 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap ki 1 lop 12 mon Anh 2022 - THPT Xuan Dinh

De cuong on tap ki 1 lop 12 mon Anh 2022 - THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12 môn Anh 2022 - THPT Xuân Đỉnh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247