Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - THCS Gia Thụy

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Gia Thụy năm học 2018 - 2019 gồm 3 trang cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - THCS Gia Thụy

Bài 1. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội, ba chi đội 6A, 6B, 6C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỷ lệ với 9; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Gia Thuy

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Gia Thuy

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Gia Thuy

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - THCS Gia Thụy

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!