Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2019 - Vinschool

Đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 7 trường Vinschool gồm những nội dung như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2019 - Vinschool

Bài 6. Số học sinh của lớp 7A thích thể thao, âm nhạc, thời trang lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 5. Biết số học sinh thích thời trang nhiều hơn số học sinh thích âm nhạc là 6 học sinh. Hỏi lớp 7A có bao nhiêu học sinh thích thể thao, âm nhạc, thời trang?

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2019 - Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2019 - Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2019 - Vinschool

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2019 - Vinschool

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!