Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2021 - Trường Vinschool

Trường Vinschool hướng dẫn ôn tập học kì 1 khối lớp 7 môn Toán năm học 2021 - 2022, xem chi tiết dưới đây.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2021 - Trường Vinschool

Câu 33: Cuối học kì I số học sinh giỏi của trường THCS X ở khối 6; 7;8;9 tỉ lệ với 1,5:1,1:1,3:1,2. Số học sinh giỏi ở khối 8 nhiều hơn số học sinh giỏi ở khối 9 là 6 học sinh. Ta tìm được:

A. Số học sinh giỏi ở các khối 6; 7; 8; 9 của trường THCS X lần lượt là: 90; 66; 78; 72 học sinh.

B. Số học sinh giỏi ở các khối 6; 7;8;9 của trường THCS x lần lượt là: 90; 78;66; 72 học sinh.

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - Truong Vinschool

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2021 - Trường Vinschool

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247