Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Lê Quý Đôn 2019

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Lê Quý Đôn 2019

Bài 6. Ba lớp 7A, 7B, 7C đã đóng góp một sô sách cho thư viện. Biết số sách góp được của lớp 7A, 7C tỉ lệ với 6, 4, 5 và tổng số sách góp đc của lớp 7A với lớp 7B hơn số sách của lớp 7C là 40 quyển. Tính số sách mỗi lớp đã đóng góp được.

Bài 7. Hưởng ứng phong trào thu kế hoạch nhỏ của nhà trường, ba lớp 7A, 7B, 7C đã nộp được lần 1: 135, 144, 138 kg giấy vụn. Biết tổng số học sinh của lớp 7A và 7B hơn số học sinh của lớp 7C.

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Le Quy Don 2019

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Le Quy Don 2019

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Le Quy Don 2019

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Le Quy Don 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Lê Quý Đôn 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!