Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán 2022 - THCS Lômônôxôp

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 8 năm học 2022 - 2023 trường TH & THCS Lômônôxôp Tây Hà Nội, quận Hà Đông.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán 2022 - THCS Lômônôxôp

Câu 6. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Kẻ đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng của H qua M.

a) Chứng minh: Tứ giác ANBH là hình chữ nhật.

b) Trên tia đối của tia HB lấy điểm E sao cho H là trung điểm của BE. Tứ giác ANHE là hình gì? Vì sao?

c) Gọi I là giao điểm của AH và NE. Chứng minh MV//BC.

d) Đường thẳng MI cắt AC tại K. Kẻ NQ L KH tại Q. Chứng minh AQ vuông góc BQ

Câu 7. Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB, INH = 60°. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của BCvà AD. Gọi M là điểm đối xứng với A qua B.

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2022 - THCS Lomonoxop

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2022 - THCS Lomonoxop

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2022 - THCS Lomonoxop

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2022 - THCS Lomonoxop

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan 2022 - THCS Lomonoxop

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán 2022 - THCS Lômônôxôp

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247