Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Hóa 2018 - THCS Xã Đàn

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm học 2018 - 2019 trường THCS Xã Đàn, Hà Nội.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Hóa 2018 - THCS Xã Đàn

Câu 35: Có 3 oxit màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau:

A. Chỉ dùng quì tím             B. Chỉ dùng axit

C. Chỉ dùng phenolphtalein              D. Dùng nước.

Câu 36:

Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hi đro cho 5,6 gam sắt. Công thức oxit sắt là:

A. FeO       B. Fe2O3          C. Fe3O4          D. FeO2

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Hoa 2018 - THCS Xa Dan

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Hoa 2018 - THCS Xa Dan

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Hoa 2018 - THCS Xa Dan

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Hoa 2018 - THCS Xa Dan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Hóa 2018 - THCS Xã Đàn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!