Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS Trưng Nhị

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Trưng Nhị năm học 2018 - 2019 gồm 2 phần: cơ bản và nâng cao.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS Trưng Nhị

Bài 1: Một số tự nhiên có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai số của nó thì được một số nhỏ hơn số đã cho 18 đơn vị. Biết tổng của các chữ số đã cho bằng 6. Tìm số đã cho.

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều dài nhỏ hơn chiều rộng 9m, nếu giảm chiều dài 3m và tăng chiều rộng 2m thì diện tích hình chữ nhật tăng 6m2. Tính chu vi hình chữ nhật.

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan 2018 - THCS Trung Nhi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS Trưng Nhị

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!