Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2018

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2018 - 2019 gồm có 9 trang đại số và hình học cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2018

Bài 1: Xác định hàm số y = ax + b trong mỗi trường hợp sau:

a). a = -1 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2

b) a = 3 và đồ thị hàm số đi qua điểm A (2;5)

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = √2 x và đi qua điểm B(1; √2 + 3)

d) Đồ thị hàm số đi qua M (2; -3) và vuông góc với đường thannwgr y = x – 2.

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan nam 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan nam 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan nam 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan nam 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan nam 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan nam 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan nam 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan nam 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan nam 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!