Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2019

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2019 - 2020 gồm 5 trang cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2019

Bài 1. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Kẻ 2 tiếp tuyến Ax và By (Ax, By nằm cùng phia dối với nửa đường tròn). Gọi M là một điểm thuộc nửa đường tròn (M khác A và B). Tiếp tuyến tại M với nửa đường tròn cắt Ax và By theo thứ tự ở C và D. Chứng minh rằng:

a) Góc COD = 900

b) Bốn điểm B, D, M, O nằm trên một đường tròn. Chỉ ra bán kính của đường tròn đó

c) CD = AC + BDDe cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan THCS Ngo Si Lien 2019

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan THCS Ngo Si Lien 2019

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan THCS Ngo Si Lien 2019

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan THCS Ngo Si Lien 2019

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan THCS Ngo Si Lien 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!