Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán - THCS Trưng Vương 2019

Nội dung ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Trưng Vương năm học 2019 - 2020.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán - THCS Trưng Vương 2019

Bài 1. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Kẻ các tiếp tuyến Ax, By với (O) (Ax, By nằm cùng phía đối với nửa đường tròn (O)). Gọi M là 1 điểm trên đường tròn (M khác A và B). Tiếp tuyến tại M của nửa đường tròn cắt Ax, By thứ tự ở C và D. Chứng minh rằng:

a) Góc COD bằng 900

b) 4 điểm B, D, M, O thuộc 1 đường tròn.

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan - THCS Trung Vuong 2019

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan - THCS Trung Vuong 2019

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan - THCS Trung Vuong 2019

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan - THCS Trung Vuong 2019

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan - THCS Trung Vuong 2019

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan - THCS Trung Vuong 2019

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Toan - THCS Trung Vuong 2019Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Toán - THCS Trưng Vương 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!