Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2023 - THPT Chuyên Amsterdam

Hướng dẫn ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2023 - 2024 trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội gồm 10 đề ôn tập như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 6 - THPT Chuyên Amsterdam

Bài 3. (2 điểm)

a) Tìm số tự nhiên x bé hơn 200 và x chia hết cho tất cả các số 12; 20; 40.

b) Học sinh khối 6 của một trường khi xếp mỗi hàng 10 em hoặc xếp mỗi hàng 14 em đều thừa 8 học sinh, nếu xếp mỗi hàng 9 em thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300 em. Tính số học sinh khối 6.

Bài 4 (1 điểm). Khối 6 của một trường chưa tới 400 học sinh. Xếp hàng 10, 12, 15 đều dư 3 học sinh nhưng xếp hàng 11 thì không dư. Tính số học sinh khối 6?

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THPT Chuyen Amsterdam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2023 - THPT Chuyên Amsterdam

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247