Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2022 - THCS Lômônôxôp

Trường TH-THCS Lômônôxôp Tây Hà Nội hướng dẫn học sinh ôn tập học kì 1 năm học 2022 - 2023, dưới đây là đề cương ôn tập cuối học kì 1 môn Toán cho học sinh khối lớp 7.

Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2022 - THCS Lômônôxôp

Câu 5. Chọn câu trả lời sai:

Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn sự thay đổi của một đối tượng theo thời gian thì:

A. Trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm;

B. Trục ngang biểu diễn thời gian;

C. Trục đứng biểu diễn các tiêu chi thống kê;

D. Các đoạn thẳng nối nhau tạo thành một đường gấp khúc.

Câu 6. Cho biểu đồ sau:

Tháng có nhiệt độ cao nhất là?

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề cương là của học sinh không chính xác.

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 7 nam 2022 - THCS Lomonoxop

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 7 nam 2022 - THCS Lomonoxop

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 7 nam 2022 - THCS Lomonoxop

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 7 nam 2022 - THCS Lomonoxop

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 7 nam 2022 - THCS Lomonoxop

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 7 nam 2022 - THCS Lomonoxop

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2022 - THCS Lômônôxôp

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247