Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS Lômônôxôp 2022

Các em cùng tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường TH - THCS Lômônôxôp, Hà Nội.

Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS Lômônôxôp 2022

Bài 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC. Biết BH 4 cm; CH = 9 cm.

a) Tính độ dài AB; AC; DE;

b) Tính số đo các góc của tam giác ABC (làm tròn đến phút);

c) Kẻ phân giác AM của tam giác ABC. Tính HM; CM.

Bài 15. Một cây tre bị gẫy ngang thân, ngọn trẻ vừa chạm đất và tạo với mặt đất một góc 30 biết khoảng cách từ vị trí ngọn tre chạm đất tới gốc cây là 4,5m. Tính chiều cao ban đầu của cây tre (làm tròn đến dm).

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Lomonoxop 2022

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Lomonoxop 2022

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Lomonoxop 2022

De cuong on tap ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Lomonoxop 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS Lômônôxôp 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247