Đề cương ôn tập kì 1 năm 2020 THPT Thái Phiên môn Anh lớp 11

Dưới đây là đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Thái Phiên (Đà Nẵng) môn Anh khối lớp 11.

Đề cương ôn tập kì 1 năm 2020 THPT Thái Phiên môn Anh lớp 11

Circle the words which has stress pattern differently from the rest.

3.   A. believe         B. provide            C. improve           D. punish

4.   A. anniversary     B. representative      C. appreciation      D. opportunity

Choose the best answer among A, B, C or D to complete the sentences or do as directed:

5. My close friend is often concerned all problems that I mention.

De cuong on tap ki 1 nam 2020 THPT Thai Phien mon Anh lop 11

De cuong on tap ki 1 nam 2020 THPT Thai Phien mon Anh lop 11

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 năm 2020 THPT Thái Phiên môn Anh lớp 11

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247