Đề cương ôn tập kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 6 - THCS Thanh Am

Trường THCS Thanh Am, Long Biên, Hà Nội cập nhật đề cương ôn tập kì 1 lớp 6 môn Anh năm học 2023 - 2024 đăng tải dưới đây.

Quảng cáo

Đề cương ôn tập kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 6 - THCS Thanh Am 

1. What time does Lan ____________ every morning?

A. get up                  B. gets up               C. gets                    D. get

2. Minh looks really ____________ in your new uniform!

A. interesting            B. smart                  C. healthy                D. friendly

3. My sister goes to a____________ school, so she only comes home at weekends.

A. private                  B. boarding              C. public                  D. international

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - THCS Thanh Am

De cuong on tap ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - THCS Thanh Am

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 6 - THCS Thanh Am

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247