Đề cương ôn tập kì 1 Toán lớp 6 - THCS Đoàn Thị Điểm năm 2021

Hướng dẫn đề cương ôn tập kì 1 môn thi Toán lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm năm 2021 gồm 13 trang.

Đề cương ôn tập kì 1 Toán lớp 6 - THCS Đoàn Thị Điểm năm 2021

Câu 79. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 3600 m, chiều rộng vườn là?

A. 130 cm.       B. 150 cm        C. 260 cm.          D. 250 cm.

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

De cuong on tap ki 1 Toan lop 6 - THCS Doan Thi Diem nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 Toán lớp 6 - THCS Đoàn Thị Điểm năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!