Đề cương ôn tập kì 2 lớp 10 môn Văn 2021 - THPT Thanh Khê

Hướng dẫn ôn tập học kì 2 môn Văn lớp 10 năm học 2020 - 2021 trường THPT Thanh Khê, Đà Nẵng.

Đề cương ôn tập kì 2 lớp 10 môn Văn 2021 - THPT Thanh Khê

TT

Kĩ năng

Mức độ nhận thức

Tổng

% Tổng điểm

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tỉ lệ

(%)

Thời gian

(phút)

Tỉ lệ

( %)

Thời gian (phút)

Tỉ lệ

(%)

Thời gian

(phút)

Tỉ lệ

(%)

Thời gian

(phút)

Số

câu hỏi

Thời gian (phút)

1

Đọc hiểu

15

5

15

5

10

10

0

0

06

20

40

2

Làm văn

25

10

15

10

10

20

10

30

01

70

60

Tổng

40

15

30

15

20

30

10

30

07

90

100

Tỉ lệ %

40

30

20

10

 

 

100

Tỉ lệ chung

70

30

 

100

Lưu ý:

- Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận.

- Cách tính điểm của mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án  và hướng dẫn chấm.

De cuong on tap ki 2 lop 10 mon Van 2021 - THPT Thanh Khe

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 2 lớp 10 môn Văn 2021 - THPT Thanh Khê

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!